.

 

 

11.1.1058

17w_-_Delaty_Lidskie

 

1654 podymny Smolensk

 

1654 Smolensk - liustracija

 

1662 Slonim inwentarz

 

1667 Braslaw podymny

 

1670 1692 podymny

Pow Rzeczycki

 

1670 Lidzki inwentarz

 

1670 Mozyrski podymny

 

1673 92 podymny

Pow Rzeczycki

 

1674 wojMinskie

 

1683 Mozyr

delaty poglowne

 

1685 Mscislavl

Delaty poglowne

 

1738 Braslawski - liustracya

 

1738 Dynemborg

 

1738 Polock - inwentarz

 

1738 Rzeczyca - liustracya

 

1760 1770

Mozyr inwentarz

 

1765 Braslaw

taryfa kwarty - starostw

 

1765 inwentarze

Starostw pow Grodno

 

1765 liustracija - Czeczersk

 

1765 liustracija Propoisk

 

1768 inwentarz

ekonomii Wilenskiej

 

1773 Dzisna podatki

 

1773 liustracja

pow Rzeczycki

 

1774 Rosieyny inwentarz

 

1775 Braslaw

taryf - podymnego

 

1775 Brest podymny

 

1775 taryfa

podymnego Rzeczyca

 

1775 Wolkowysk podymny

 

Liustracija 1765 Homel

 

1795 Braslawskie

starostwo liustracija

 

1790 Braslaw

taryf podymnego

 

1789 inwentarz Rzeczyca

 

1784 Wilkomir inwentarz

 

Wpisy dotyczące czterech

województw: bracławskiego,

czernihowskiego, kijowskiego

i wołyńskiego z lat

1569 - 1673 wniesione

do ksiąg Metryki Koronnej.

 

558.1.665

(20.02.1879 - ).

 

558.1.670

(03.07.1851 . ,

).

 

391.6.7

 

391.6.707

 

391.9.171

 

391.9.2398

 

391.9.2681

 

708.2.403

 

708.2.649

 

708.2.720

 

708.2.8451

 

708.2.9511

 

708.2.21571

 

708.2.425

 

1858.IX.17 Testament

marszalki Kaunasskogo

poveta Nikodema Janowa

Kupscia (zena Julija Hulewicz),

imenie Skacziuny.

 

604-10-114

 

604-10-222CARJD4V3

 

1507-1-45