Документ, написанный Яном Гулевичем в 1656 г.

 

 

1656 р., січня 22. - Маніфестація від імені луцького підкоморича Яна Гулевича перед Луцьким ґродським урядом про загибель його возів з майном і документами під час захоплення козаками і московським військом 15 жовтня 1655 р. м. Любліна.

ЦДІАК України, ф. 25, оп. 1, спр. 280, арк. 809 і зв., акт 17. Мова староукраїнська.

http://www.archives.gov.ua/Sections/NVV-360/CDIAK/index.php?28