Историческія свѣдѣнія о Екатерининской комиссіи

для сочиненія проекта новаго уложенія, T3, 1875.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прислал Герман Гулевич.