.

 

.

 

!

, :

- 1945-1969 ..

, 1906 ..

30.03.1968.

, 1903 ..

18.10.1968.

, 1930 .., 05.10.1970. .

, 1947 .., 21.07.1969. .

, 1934 .., 1960. .

, 1938 .. ( 1953. .)

, 1872 ..

02.08.1962.

, 1871 ..

17.02.1949.

, 1874 ..

 

, 1909 ..

, 1914 ..

, 1938 .., 1966 . .

, 1936 ..

, 1936 ..

, 01.08.1962 ..

, 19.10.1964 ..

 

, 1919 ..

, 1921 ..

, 1941 ..

, 1946 ..

 

, 1908 ..

 

:

., . , .5, .2 (. 8 (016) 42 67 473) , ..

 

 

polonskay-elena@yandex.ru