Archiwum Państwowym w Lublinie.

 

Indeksy Riabinina zostały sporządzone na podstawie ksiąg miejskich Lublina. Dziś księgi te stanowią oddzielną serię w dużym zespole archiwalnym występującym w Archiwum Państwowym w Lublinie pod nazwą Akta miasta Lublina (nr zespołu 22).

Venceslaus in Koniuchy Hulewicz, succamerarius Luceoriensis 1669.
Collection: 35/22/0 Akta miasta Lublina » Series:: 2.1.2 Księgi wójtowsko-ławnicze protokoły i farrago » File/unit:: 112
35/22/0/2.1.2/112

Hulewicz Waclaw na Koniuchach podkomorzy Lucki.
Collection: 35/22/0 Akta miasta Lublina » Series:: 2.2.2 Księgi Radzieckie Brudnopisy i Farrago » File/unit:: 223
35/22/0/2.2.2/223

Hulewicz Leon lowczy wolynski, podstarosta grodzki Lucki.
Collection: 35/22/0 Akta miasta Lublina » Series:: 2.4 Akta Władz Miejskich Zorganizowanych na Podstawie Konstytucji Sejmu Grodzieńskiego » File/unit:: 261

35/22/0/2.4/261