Iwan i Hawryło Hulewiczowie.
Пергамент 1540 года.
Перевод: Николай Гулевич, г. Брест, Беларусь.

Iwan i Hawryło Hulewiczowie, synowie Michała, zawierają polubowną ugodę ze stryjem Fiodorem Hulewiczem,
władyką łuckim, i jego synami w sprawie podziału dóbr Dołhe po babce Marii Michałowej Koziczynie oraz dóbr ojczystych Serniki i Smoliczów (Smoligów).

https://polona.pl/item/45913123/0/
"Иван и Гаврила Михайловичи Гулевичи".
(Текст перевода в формате "doc".)