Polska XVI wieku pod względem geograficzno-statystycznym.

T. 7-1. Ziemie ruskie. Ruś Czerwona.

 

1

 

2

 

3

 

 

 

 

.