Гулевичи из Косцянек и Меленцина.

 

Hulewicze z Koscianek i Mielecina.

 

Stanislaw Hulewicz

 

 

 

Rodzina Hulewiczów salon dworu w Mielęcinie

 

 

 

1907 Hulewicze Mielecin

 

 

 

Mielęcin

 

 

 

Mielęcin

 

 

 

Mielęcin