Portret zbiorowy jurorуw I wystawy fotograficznej eksponowanej w Ratuszu Warszawskim przy placu Teatralnym.

Od lewej siedzą: organizator wystawy z ramienia Warszawskiego Towarzystwa Dobroczynności Władysław Hulewicz,
fotograf Marcin Olszyński (1829-1904), fotograf Konrad Brandel (1838-1920), literat Marcin Gawalewicz (1852-1910).
Od lewej stoją: malarz Tadeusz Jaroszyński (1863-1917), fotograf Walerian Twardzicki (1837-1902), malarz Kazimierz Alchimowicz (1840-1916)

Typ obiektu: fotografia z natury.
Datowanie zabytku: 1901.
Autor - zakład fotograficzny: Mieczkowski, Jan (Warszawa ; zakład fotograficzny ; ca 1850-ca 1914).
Miejsce powstania lub znalezienia - miejsce powstania: Warszawa (woj. mazowieckie).
***
Прислала Власова Елена Игоревна.
г. Смоленск, Россия.